Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden
gebonden is. Hulsterheide behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande
kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

1. Definitie en toegang tot de algemene voorwaarden
Met de ‘website’ wordt deze website bedoeld, zoals uitgegeven door Hulsterheide.
Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze
bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang
boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking
hebben.
De website kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren. Hulsterheide wijst elke
aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare
informatie.
Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link
opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Hulsterheide op welke wijze ook de door deze derde
website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. Inhoud van de website
De website bevat algemene informatie en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

3. Uitgever van de website
De uitgever van de website is Hulsterheide. 
Hulsterheide bvba 
Hulsterweg 49
3980 Tessenderlo

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud
Hulsterheide heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Hulsterheide kan echter niet de juistheid van
alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en het materieel op deze website worden door de intellectuele eigendomsrechten
beschermd die aan Hulsterheide of aan de andere entiteiten toebehoren waarmee Hulsterheide een licentie voor
het gebruik ervan heeft getekend. U mag deze website gebruiken, de informatie raadplegen en kopiëren in uw persoonlijk en exclusief belang.
Ieder ander gebruik is streng verboden en wordt gerechtelijk vervolgd voor de hoven en rechtbanken.

6. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges
In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene
voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Brussel
bevoegd.

Bij elk bezoek aan onze website bewaart onze webserver alleen de volgende informatie: uw IP-adres, de
informatie die u ons vrijwillig verstrekt zoals uw postadres, telefoonnummer, e-mailadres…
De gegevens die u ons op deze website bezorgt, worden uitsluitend door ons gebruikt. De gegevens worden alleen in het kader van uw vraag en als klantengegevens bijgehouden.

U geniet gelijk wanneer het recht na te gaan over welke gegevens wij over u beschikken evenals het
recht ze te verbeteren, bij te werken of te schrappen van de klantenlijst.

Hoe kunt u onze onderneming contacteren in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer?
· Wenst u te reageren op een van de bovenstaande praktijken, dan kunt u contact met ons opnemen:
- via e-mail: info@hulsterheide.be
- per brief naar bovenstaand adres