Hulsterheide » Contact

Contact

Heb je een vraag of een idee waarvan je ons op de hoogte wil brengen, vul het contactformulier in en we zullen je vraag zo snel mogelijk behandelen.

Contactformulier

Postcode
*
Voornaam
*
Naam
*
Telefoon / GSM
*
E-mail
*
Vraag
*

Social media

Volg ons ook op Instagram om een kijkje te krijgen achter de schermen, of like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen onze prakijk!

                        

Beroepsvereniging:

De Orde Der Dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Tel. 09 225 58 18 - Fax. 09 225 54 59
email: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

Bevoegde autoriteit Medische Beeldvorming:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
email: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

Bevoegde Autoriteit Geneesmiddelendepot:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FAGG-DG Inspectie
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel 02 524 80 00
email: inspection@fagg.be

Verkoopsvoorwaarden

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar.

2. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12% per jaar; evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van 24,79 euro, onverminderd meerdere schade en/of kosten.

3. Alle betwistingen zullen uitsluitend beslecht worden door het vredegerecht van Beringen en/of de rechtbanken te Hasselt.