Hulsterheide » diensten » behandelingen » vogels » wormen bij kippen

Wormen bij kippen

terug van weggeweest...

De kip en wormen

Wormproblemen bij hond en kat zijn voor de meeste eigenaars wel bekend. Maar uit een recente studie blijkt dat 55 % van kippen die buiten komen ook besmet zijn met wormen. Ze zijn niet allemaal even schadelijk, maar zeker haarwormen (Capillaria sp.) en de kleine spoelworm (Heterakis gallinarum) kunnen problemen veroorzaken.

  • haarwormen: deze zijn met het blote oog niet waar te nemen
  • spoelwormen: zien er een beetje uit als spaghetti, de volwassen wormen zijn zo’n 5 cm lang.

foto van haarwormen (capillaria)

Dus als je geen wormen in de ontlasting ziet, wil dit nog niet zeggen dat ze er niet zijn!

De uitloop, en meer bepaald wilde vogels, slakken en regenwormen zijn de belangrijkste bron van infectie. Dus zeker kippen met een uitloop met veel gras of bomen worden dus gemakkelijker besmet.

Wil je een idee hebben of je kippen besmet zijn met wormen, breng dan een mengstaal van verse ontlasting binnen op de praktijk. Een mestpotje kan je gratis bekomen aan de balie. Het staal wordt op de praktijk onderzocht op wormeieren en indien nodig kan er een behandeling worden opgestart. Het ontwormingsprodukt wordt toegediend langs de voeding en de eieren kunnen gewoon gecomsumeerd worden.

Maatregelen

  • de mest wordt best zo vaak mogelijk verwijderd uit het binnenhok
  • enkele meters stro of houtsnippers ter hoogte van de uitloop-gaten, dit is de plaats waar de meeste ontlasting ligt
  • kalken, zorgt ervoor dat de wormeitjes uitdrogen en vermindert hun overlevingskans
  • regelmatig de grond omploegen
  • niet te veel bomen in en rond de uitloop om de aantrek van wilde vogels te verminderen