Hulsterheide » Kliniek » Klantenkaart

VIP Klantenkaart

Heb je al een VIP Klantenkaart bij DAP Hulsterheide?
Bij elke
aankoop en/of consultatie in onze praktijk (per bancontact of contant) ontvang je per €25,- een stempel op je klantenkaart. Bij een volle klantenkaart van 10 stempels, ontvang je 5 euro korting bij jevolgende aankoop en/of consultatie.

Aan onze klantenkaart zijn geen kosten verbonden.

Je kan je klantenkaart aanvragen aan onze balie.

Voor meer informatie zie onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIP Klantenkaart http://www.dapschagen.nl/images/euro_banknotes_160.jpg

 1. Inlevering van een volle klantenkaart geeft recht op €5,- korting op een aankoop en/of  consult bij Dierenartsenpraktijk Hulsterheide.
 2. Uitsluitend volle klantenkaarten geven recht op korting.
 3. Per  €25,- heeft u recht op 1 stempel.
 4. Bij inlevering van een volle klantenkaart wordt geen geld retour gegeven.
 5. Sparen met de klantenkaart kan uitsluitend bij directe betalingen van het volledige verschuldigde bedrag (per bancontact of contant).
 6. Uitsluitend op vertoon van de VIP Klantenkaart kan gebruik gemaakt worden van ons spaarsysteem.
 7. De klantenkaart is persoonlijk, uitsluitend te gebruiken door de persoon vermeld op de spaarkaart dan wel partner/gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres. De spaarkaart is niet overdraagbaar aan derden.
 8. Voor alle bedragen geldt dat het gaat om bedragen inclusief BTW
 9. Elke uitgegeven klantenkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden vanaf moment van uitgifte. De uitgiftedatum staat op de spaarkaart vermeld. Inwisselen van een volle spaarkaart met verrekening van korting dient voor het verstrijken van deze periode te gebeuren.
 10. Bij verlies of diefstal van de spaarkaart dient de gebruiker van de spaarkaart Dierenartsenpraktijk Hulsterheide hiervan op de hoogte te stellen. Gespaarde stempels komen hierdoor te vervallen.
 11. Bij misbruik van de klantenkaart zal de kaart worden ingenomen zonder verrekening van eventuele korting.
 12. Bij misbruik van de klantenkaart staat de Dierenartsenpraktijk Hulsterheide vrij om geen nieuwe klantenkaart te verstrekken.
 13. Door gebruik te maken van de klantenkaart accepteert gebruiker van de klantenkaart  de algemene voorwaarden zoals hier omschreven zonder enig voorbehoud.
 14. Het al of niet toepassen van uitzonderingen op deze algemene voorwaarden is uitsluitend ter beoordeling aan en voorbehouden aan Dierenartsenpraktijk Hulsterheide.